Firma Carta Blanca Sp. z o.o. nie wyraziła zgody na zamieszczenie planu.