Firma MER Rekowski nie wyraziła zgody na zamieszczenie planu.